مقاله نسخه های رسمی OpenGL

زمان مطالعه : 5 دقیقه
نویسنده : پروین افتخاری
سطح مقاله : مبتدی
موضوع مقاله : نسخه های OpenGL
تاریخ : 04-2020

فهرست محتوای این مقاله :

مقدمه

OpenGL توسط Mark Segal و Kurt Akeley به عنوان جایگزین IrisGL نوشته شد. اما خیلی زود IrisGL را کنار زد. OpenGL یک کتابخانۀ گرافیکی باز است که از بسترهای غیر SGI نیز پشتیبانی می کند. همچنین ایدۀ کپسوله سازی دستورات در OpenGL، امکان اعمال تغییرات حالت افزایشی و پشت سر هم را فراهم آورد. این API طی چندین نسخه، رشد کرده که اغلب بصورت ضمائم افزایشی بوده است. تا کنون بیست و یک نسخه از این API منتشر شده است.

نسخه های OpenGL

OpenGL ابتدا به عنوان یک جایگزین باز و دارای قابلیت بازتولید برای IrisGL ایجاد شد که API گرافیکی اختصاصی در ایستگاه های کاری Silicon Graphics شده بود. اگرچه این API در ابتدا از بعضی جهات با IrisGL مشابه بود، اما عدم وجود مشخصات رسمی و رد شدن در آزمایش های تطبیق پذیری، موجب شد که IrisGL برای استفاده در سطح وسیع تر از دور خارج شود. Mark Segal و Kurt Akeley نویسندگان مشخصات OpenGL 1.0 بودند که به تعریف رسمی یک API گرافیکی مفید دست زدند و اجرا و پشتیبانی از بسترهای غیر SGI را نیز عملی ساختند. IrisGL دارای مراحل تعریف و اتصال برای همۀ اشیاء از جمله مواد، نور ها، بافت ها و محیط های بافت بود. OpenGL این اشیاء را کنار گذاشت و تغییرات حالت افزایشی را اعمال کرد به گونه ای که تغییرات پشت سرهم می تواند در لیست های نمایشی (display list)، کپسوله (محصورسازی) شود. این ایده، فلسفه وجود اشیای بافت (glBindTexture) را به عنوان یک بخش کلیدی در API باقی گذاشت با این تفاوت که این اشیاء دیگر در یک مرحله مجزا تعریف نمی شوند.

ویژگی های نسخه های OpenGL

OpenGL با گذر از چندین نسخه تجدیدنظر شده رشد کرده است که عمدتاً ضمائم افزایشی بوده اند و در آن ها توسعه های API هسته به تدریج در بدنه اصلی API گنجانیده شده و ورژن های مختلف را بوجود آورده است. به عنوان مثال نسخۀ 1.1 آن، توسعۀ glBindTexture را به API هسته اضافه کرد. نسخۀ 2.0 آمیزه ای از الحاقات قابل توجه از زبان سایه زنی OpenGL (یعنی GLSL) است، که یک زبان شبه C می باشد. در این زبان مراحل تبدیل و سایه زنی قطعه می تواند در خط لوله برنامه ریزی شود. نسخۀ 3.0 مفهوم منسوخ شدن (deprication) را اضافه می کند یعنی ویژگی هایی را مشخص می کند که در نسخه های بعدی حذف خواهند شد. نسخۀ 4.7 جدیدترین نسخه است که در سال 2017 ارائه شده است و در آن بسیاری از توسعه های پیشین (extensions) به هسته انتقال یافته اند. نسخه های رسمی OpenGL که تا به امروز منتشر شده اند عبارتند از: 1.0 ، 1.1 ، 1.2 ، 1.2.1 ، 1.3 ، 1.4، 1.5، 2.0، 2.1، 3.0، 3.1، 3.2، 3.3، 4.0، 4.1، 4.2، 4.3، 4.4، 4.5، 4.6، 4.7.

جمع بندی

OpenGL هم اکنون دارای 21 نسخۀ مختلف است که اغلب ضمائمی به نسخه های بعدی افزوده شده است. در این ورژن ها، توسعه های هسته به تدریج در بدنۀ اصلی OpenGL گنجانده شده و ورژن های متفاوتی را پدید آورده است. ورژن های اصلی و رسمی آن که تا کنون منتشر شده اند از 1.0 تا .74 توسعه داده شده اند که ورژن 4.7 جدیدترین ورژن است.
نظرات شما :

ارسال نظر :

خوشحال می شویم نظرات خود را با ما در میان بگذارید .