صفحه اصلی

قوانین و مقررات

- تضمین کیفی محصولات آموزشی هم از نظر ظاهری و هم از نظر محتوایی

- در دسترس قرار دادن محتوای جدید در صورت به روزرسانی یک محصول، بدون نیاز به خریداری مجدد

- گارانتی بازگشت کامل وجه محصول در اسرع وقت و بدون هیچ تعللی، در صورت نارضایتی مشتری

- امانتدار محتوای آموزشی خود باشید و آنرا در اختیار دیگران قرار ندهید

- برای ارتقای مهارت های درونی و موقعیت بیرونی خویش کوشا باشید

- هرگز از پیشرفت مستمر و گام برداشتن رو به جلو در مسیر صحیح نهراسید